Globstav

Oceňovanie stavieb - položkový rozpočet stavby - výkaz výmer, zadanie

Referencie - výber stavieb

POZEMNÉ STAVBY - bytové domy, obytné súbory, rodinné domy, polyfunkčné komplexy, administratívne budovy, hotely, rekonštrukcie pamiatkovo chránených budov, stavby pre športové vyžitie a rekreáciu, stavby pre energetiku, školy, sklady, haly, obchodné priestory, čerpacie stanice pohonných hmôt, zberné dvory, skládky odpadov, železničné stavby

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 201.154.400,- EUR.

Bytové domy, obytné súbory

 
 • Bytové domy a polyfunkčné objekty "Nový Ružinov"- Dunajské predmestie, 7 objektov bytových domov
 • Rodinné domy
 • Obytné súbory radových a rodinných domov Sládkovičovo, Hviezdoslavovo, Miloslavov,...
 • Južné mesto, Bratislava, Bytový dom B III
 • Južné mesto, Bratislava, Bytový dom A II
 • Južné mesto, Bratislava, Bytový dom B II
 • Obytné súbory BORY HOME- etapy II,II a IV, Bratislava (rezidenčná štvrť), postupne pre DUR, DSP, RPD
 • Obytný súbor Devínska Nová Ves, Bratislava - DUR, DSP, RPD
 • PROXENTA RESIDENCE, bytový dom + administratíva, Račianske mýto, Bratislava
 • SKY PARK - kontrolné zadanie objektov garáží a bytového domu, Čulenova ul., Bratislava
 • NEW STEIN 2- 1., 2. a 3.etapa - Bytové domy v areáli bývalého pivovaru Stein, Legionárska-Krížna-Blumentálska ul, Bratislava, DSP, RPD
 • Obytný súbor Krásno nad Kysucou
 • URBAN RESIDENCE Račianska ul. Bratislava - bytové domy AI, AII, B
 • Obytný súbor Škultétyho ul., Bratislava ( Slovany) - 3.fáza, Obytný dom B 10
 • Rezidencia na Kolibe, Bratislava
 • kontrola a optimalizáciu rozpočtov stavby „Bytové domy Jeséniová ul., Koliba, Bratislava“
 • ZUCKERMANDEL, Bratislava, bloky A+D
 • NEW STEIN 1- nová výstavba Bytových domov, Administratívy s polyfunkciou v areáli bývalého pivovaru Stein, Legionárska-Krížna-Blumentálska ul, Bratislava
 • Obytný súbor Škultétyho ul., Bratislava ( Slovany) - 2.fáza
 • Južné mesto, Bratislava, Bytový dom B I
 • Južné mesto, Bratislava, Bytový dom A I
 • Obytný súbor Dunajské predmestie-1.etapa, Bratislava II.
 • Obytný súbor Škultétyho ul., Bratislava ( Slovany)-1.fáza, pre všetky stupne projektovej dokumentácie
 • Slnečnice, časť C II, Bratislava
 • Machnáč Rezidence, Drotárska cesta, Bratislava
 • Na križovatkách, Trnávka, Bratislava
 • Agátky, Stupava
 • Arcos Lamač, Bratislava
 • Veža mlyny Nitra
 • Panenská 5, Bratislava (Rezidenčný objekt)
 • Vila Trója, Praha
 • Senec Gardens, rodinné a bytové domy
 • Mlynská Bašta, Košice
 • Graniar, radové rodinné domy, Banská Bystrica
 • Dolné Záplotie, Trebatice
 • Na hore, Košice
 • Donovaly, Apartmánové domy
 • Šancová ul, Pezinok
 • Velický potok, Poprad, Apartmánové domy
 • Smile, Nerudova ul., Bratislava , Ružinov
 • Vlárska ul, Bratislava
 • Víkendové byty, rekonštrukcia a prestavba pekárne, Banská Štiavnica
 • Nadstavba BD, Bodrocká ul., Bratislava
 • Dom pre seniorov DSS Senior Ville, Jabloňové
 • Dom dôchodcov, Žigmundíkova ulica, Chtelnica
 • Zápotôčky, Prievidza, 3x16 Bytových jednotiek
 • Rodinné domy

Polyfunkčné komplexy

 
 • Polyfunkčný objekt Tabáň, Nitra
 • EUROVEA 2 - sanácia enviromentálnej žáťaže
 • URBAN RESIDENCE Račianska ul. Bratislava - bytové domy AI, AII, B
 • Viacúčelový športový areál so základnou školou, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže- podľa DUR, podľa tendrovej dokumentácie
 • Polyfunkčný dom - Sasinkova 21, Bratislava
 • NEW STEIN 1-- nová výstavba Bytových domov, Administratívy s polyfunkciou v areáli bývalého pivovaru Stein, Legionárska-Krížna-Blumentálska ul, Bratislava
 • ZUCKERMANDEL, Bratislava, bloky A+D
 • CENTRAL, Miletičova 1 , Bratislava
 • Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, m.č. Staré mesto, Bratislava
 • Rekonštrukcia a nadstavba Objektu Bezručova 3, m.č. Staré mesto, Bratislava
 • Europalace, Žilina
 • Vajnoria, Bratislava, Vajnory
 • Skala, Poprad
 • BB Congres, Banská Bystrica
 • Antea City Banská Bystrica
 • Polyfunkčný mestský blok, Sadová ul. Trenčín

Administratívne budovy

 
 • SKY PARK- Administratívna budova č.1, Čulenova ulica, Bratislava
 • SKY PARK- Administratívna budova č.2, Čulenova ul., Bratislava -kontrolný VV statiky
 • PROXENTA RESIDENCE, administratíva a bývanie, Račianske mýto, Bratislava,
 • New Stein 1-- administratíva s polyfunkciou v areáli bývalého pivovaru Stein, Legionárska-Krížna-Blumentálska ul, Bratislava
 • Business centrum T2, Moldavská cesta 8/A, Košice
 • Administrativna budova Austria Beton Werk v Kraľovej pri Senci
 • Orange, Miletičova 1, Bratislava
 • Reding Tower II, Račianska ul, Bratislava
 • Digital Park III, Bratislava, Petržalka
 • Mondi, Ružomberok
 • Veža mlyny Nitra, Nitra
 • Omnia, Bratislava
 • B.O.C., Košice
 • Lubochnianska ulica , Bratislava
 • POBA, Karloveská ul, Bratislava – rekonštrukcia
 • Orange, Banská Bystrica – rekonštrukcia a prístavba
 • Pretol Vystrkov (u Humpolce), školiace centrum

Hotely, Ubytovacie zariadenia

 
 • Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál, BORY, Bratislava (DSP, RPD)
 • Lindner Hotel Gallery Central, Miletičova 1, Bratislava
 • Design Hotel Radnica, Špišská Sobota, rekonštrukcia
 • Hotel Centrum, Trenčianske Teplice
 • Pax, liečebný dom, Trenčianske Teplice, rekonštrukcia
 • Krym, liečebný dom, Trenčianske Teplice, rekonštrukcia

Pamiatkovo chránené budovy, rekonštrukcie a dostavby

 
 • Rekonštrukcia a dostavba meštianskeho domu na Pekárskej ulici 40 v Trnave, búracie práce (NKP)
 • Rekonštrukcia nemocnice - Košice (NKP)
 • Rekonštrukcia objektu "Vodáreň", Trenčín (DUR, DSP, RPD) NKP
 • Rekonštrukcia budovy - Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Mostová 8, Bratislava (DUR, DSP, RPD) NKP
 • Kaštieľ Moravany- rekonštrukcia (NKP)
 • Archeologické Lapidárium - Stará tržnica Bratislava, Staré mesto (na základe štúdie)
 • ART BOOKS COFFE, Baštová 6, Bratislava
 • Rekonštrukcia a dostavba domu na Štefánikovej ul. č. 3 s priľahlým nádvorím, Trnava
 • Obnova juhovýchodnej veže NGK Galanta
 • Bývalý pivovar STEIN - Rekonštrukcia objektu - SPILKA, Legionárska-Krížna-Blumentálska ul, Bratislava
 • Rekonštrukcia meštianskeho domu (NKP), Trnava, Štefánikova 4
 • Rekonštrukcia objektu Bezručova 5, m.č. Staré mesto, Brtaislava
 • Rekonštrukcia a nadstavba objektu Bezručova 3, m.č. Staré mesto, Bratislava
 • Rekonštrukcia meštianskeho domu (NKP), Trnava, Trojičné námestie 5
 • Kunsthalle – Stará krytá plaváreň, Košice
 • Mincovňa Kremnica, prekrytie 2.nádvoria
 • Dolná brána a barbakan na Štefánikovom námestí, Kremnica (Pamiatková obnova, adaptácia a dostavba objektovej sústavy Dolnej brány a barbakanu na Štefánikovom námestí v Kremnici pre účely informačného a kultúrneho centra)
 • Lýceum Banská Štiavnica
 • Brhlovce, kaštieľ
 • Bratislavské bábkové divadlo, Dunajska ul, Bratislava
 • Obnova románskeho kostola Všetkých svätých, Dechtice

Stavby pre šport a rekreáciu, Sadovnícke úpravy a krajinná architektúra

 
 • Revitalizácia predpolia cintorína v Karlovej Vsi, Bratislava (zo štúdie)
 • Revitalizácia parčíka na Radlinského ul.,Bratislava (zo štúdie)
 • Sadovnícke úpravy na Malokarpatskom námestí v Bratislave, m.č. Lamač
 • Viacúčelový športový areál so základnou školou, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže- DUR + Tendrová dokumentácia
 • Školský bazén ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave
 • Aquapark Poprad (vonkajšie a vnútorné bazény, hotel, kryocentrum)
 • Centrum aktívnej rekreácie, Rozhanovce (amfiteáter, národná festivalová hala, centrum pre kongresy a sympóziá, športové centrum, wellness-hotel, kongres-hotel, relax-hotel, villa-domy)
 • Modernizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov Aquapark Poprad
 • National football training center Poprad Slovakia
 • Národné športové centrum Bôrik, Žilina
 • Golfový areál, Plavecký Štvrtok

Stavby pre energetiku

 
 • Rekonštrukcia rozvodne, Bučany
 • ESt. Senica – dostavba
 • VVN Výmena transformátora, ESt. Ostredky
 • Výmena transformátorov Slovnaft
 • VVN doplnenie a výmena Trafo, ESt. Čulenova
 • Rekonštrukcia rozvodne + výmena Trafo, Turňa nad Bodvou
 • Obnova sekundárnej techniky ESt Križovany – inovácia ochrán a RIS
 • Rekonštrukcia ES Madunice
 • Oprava stavebných objektov ESt Horná Ždaňa
 • Oprava káblových kanálov a Oprava komunikácie v ES Levice
 • Rekonštrukcia ES Nové Mesto
 • Rekonštrukcia ES Veľký Meder
 • Nové stanovište a pole pre tlmivku v ESt Sučany
 • VVN TR PP Nitra sever, zaústenie vedenia
 • Obnova sekundárnej techniky R400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia
 • Rozvodňa Rimavská Sobota- rozšírenie
 • Prechod rozvodne Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu, podľa DRS
 • Výmena transformátorov a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves, podľa DRS
 • Rozvodňa Horná Ždaňa
 • Rekonštrukcia ES Hurbanovo
 • Priemyselný park a logistické centrum Sereď
 • Súbor energetických stavieb pre TR Nováky
 • Štúdia realizovateľnosti odhlučnenia transformátorov na elektrickej stanici TR Čulenova, Bratislava
 • Rozšírenie Rz Nitra Sever + káblové vedenie
 • Spínacia stanica Gabčíkovo
 • Rozvodňa H.Ždaňa - rozšírenie
 • Rekonštrukcia Trafo – Karlova Ves
 • Prechod rozvodne Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu
 • VVN Ovsište, rekonštrukcia Rz
 • Výmena transformátorov a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves, podľa DSP
 • Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + Trafo
 • Rekonštrukcia ES Trenčín Skalka
 • Súbor energetických stavieb pre TR Púchov
 • Dubnica nad Váhom – HC – komplexná rekonštrukcia TR
 • Rekonštrukcia TR Karlova Ves + RIS, Bratislava
 • Rekonštrukcia TR Petržalka + RIS, Bratislava
 • Rekonštrukcia odpojovačov ovládania a ochrán, Rajec
 • Trafo Nitra Čermáň, rekonštrukcia RIS, Nitra
 • Trafo Pionierska ul, Bratislava
 • Trafo Trnava
 • VEGUM - komplexná rekonštrukcia Trafo, Dolné Vestenice
 • ES BEZ – oprava transformátorov vlastnej spotreby, BEZ Bratislava
 • Rekonštrukcia Trafo + RIS, Želiezovce
 • Rekonštrukcia vnútorných priestorov – prevádzka TR, Horné Orešany
 • Úpravy v Trafo Lamač + RIS v súvislosti s pripojením KGJ Bratislava West do DS, Bratislava
 • Diaľkové riadenie ES Levice + výmena Trafo, Levice
 • Trafo Piešťany, oprava ochrán + RIS, Piešťany
 • Trafo Tupá, rekonštrukcia + RIS, Tupá

Ostatné pozemné stavby

 
 • Hobby park Prešov - SIKO
 • Hobby park Prešov - Hornbach
 • Čerpacie stanice BENZINA ( Banská Bystrica-Radváň, OC Cassovia Košice, Bratislava Karadžičova ul)
 • Čerpacie stanice pohonných hmôt OlLIVA (Komárno, Žiar nad Hronom, Ilava, Prešov, Beladice, BA Polianky Kaufland, Krupina, Bratislava Dubrawa)
 • Hala ovocia, Nitra
 • Rekonštrukcia SOŠ, Ivánska cesta 21, Bratislava ( Internát, Budova jedálne, Prevádzková budova, Vonkajšie športoviská)
 • Rekonštrukcia Duálnej akadémie, Bratislava
 • CONTINENTAL Púchov - Prístavba haly na výrobu plášťov
 • MONDI - Rekonštrukcia objektu PS 17, Ružomberok
 • Obchodno-výstavné objekty BORY, Bratislava
 • Nákupné centrum HORNBACH, Devínska Nová Ves, Bratislava
 • Logistické centrum Asko, Trenčín
 • Viacúčelový športový areál so základnou školou, Banská Štiavnica, A.T. Sytnianskeho, Trate Mládeže-DUR
 • Hala opráv pre EÚ vlaky, „Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, Projektová príprava II. časť OV Nové Zámky"
 • Swedsplan, Malacky, areál na výrobu drevotrieskových dosiek
 • Hornbach , Devínska Nová Ves, Bratislava- nákupné centrum
 • Gardin, Bratislava, predajňa záhradného nábytku
 • Vinársky komplex ELESKO – wine park, Modra
 • Predajňa Billa 122, Bratislava
 • GEIS, špedičný areál, Zvolen
 • Skladovacia hala, logistické centrum, Senec
 • Farma pre ustajnenie kráv a jalovíc, Dohňany
 • Letisko M.R.Štefánika, Prepojovací objekt medzi terminálmi 1 a 2, BA
 • Areál na dočasné uloženie zložiek komunálneho odpadu pre obec Buková
 • Zberný dvor Chtelnica
 • Zberné dvory Janíkov dvor, Lovinského, Rača, Bratislava
 • Čerpacie stanice pohonných hmôt OLIVA - Bratislava Danubia, Sládkovičovo, Pernek a Galanta
 • Čerpacia stanica Slovnaft, Prístavná ulica, Bratislava
 • Čerpacia stanica pohonných hmôt, Stupavská cesta, Malacky
 • Žst. Poprad, Rekonštrukcia železničnej stanice Poprad – Tatry
 • Žst. Púchov, výpravná budova
 • Rekonštrukcia ZŠ s materskou škôlkou Smolenice
 • Rekonštrukcia ZŠ Dechtice, okr. Trnava

DOPRAVNÉ STAVBY - cestné komunikácie všetkych tried, cesty, chodníky, železničné zvršky a spodky, cestné a železničné mosty, protihlukové steny, viadukty, estakády

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 13.996.500,- EUR

Dopravné stavby

 
 • 3 mostné objekty stavby ŽST Fiľakovo-Výhybňa Holiša
 • Rušňové depo Vrútky - dostavba THU
 • Rušňové depo Vrútky - oprava
 • Národný futbalový štadión - Bratislava- okolité verejné cestné komunikácie a chodníky
 • Verejná komunikácia Staromestská ul., Pešie komunikácie Staromestská ul.
 • Verejná komunikácia Veterná ul., Pešie komunikácie Veterná ul.
 • Infraštruktúra pre stavbu "Pri Kuchajde" Bratislava
 • Komunikácie, chodníky a spevnené plochy stavby: „Obytný súbor Jarabiny“, Bratislava
 • Rekonštrukcia Račianskej ulice v úseku Kraskova - Legerského, Úprava prechodu cez električkovú trať, Úprava chodníka Račianska ulica a Rekonštrukcia Škultétyho ulice- v súvislosti so stavbou "Obytný súbor Škultétyho ulica"
 • Príprava územia Devínska Nová Ves, Lamač-I.etapa
 • Polyfunkčná stavba Twin City Bratislava - Úprava križovatky Karadžičova-Mlynské Nivy-Dostojevského rad-Dunajská a Úprava križovatky Karadžičova- Páričková
 • Dopravné napojenie Administratívnej budovy Ružinov
 • Oprava električkovej trate na Hlavnú stanicu v Bratislave
 • Rekonštrukcia centrálnej časti obce Chtelnica
 • Revitalizácia obce, parčík s pomníkom, Plavecký Mikuláš
 • Revitalizácia obce Ivanka pri Dunaji
 • Rozšírenie chodníka na Židovskej ulici, Bratislava
 • Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením na MÚK Lamač - časť 1
 • Úprava cesty 505, okružné križovatky OK1 a OK, Bratislava
 • THÚ železničných koľajových vozidiel - Nové zámky
 • ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod: pístupové komunikácie k portálom tunela Diel, tunela Milochov, železničné a cestné mosty, podchody pre verejnosť a cestujúcich, cestné nadjazdy, adaptácia priestorov pre riadenie dopravy, technologické domčeky
 • ŽSR, Modernizácia žel. trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), Štrba - Žst. Východná: železničné mosty nad miestnymi komunikáciami, železničný most nad údolím potoka Čierny jarok, železničná estakáda, prístupové rampy, schodiská, podchody pre verejnosť, prístrešky pre cestujúcich, zárubné a oporné múry, železničné a cestné mosty, komunikácie podjazdov, prístupové komunikácie k železničnému tunelu Dúbrava, Železničný tunel Červený kút, prístupové komunikácie k portálom žel. tunela Zámčisko, káblové kanály, preložky ciest
 • Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod: protihlukové steny, nástupištia, nákladové rampy, spevnené plochy, dočasná budova pre cestujúcich, stanovište transformátorov
 • ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina: technológie mostového žeriavu, železničný spodok
 • Žst. Zlatovce, lávka pre peších a cyklistov, cestný nadjazd nový železničný most
 • Bytča - Dolný Hričov, nový železničný most
 • Žst. Považská Teplá, nový cestný most
 • Žst. Považská Bystrica, nástupištia
 • Žst. Považská Bystrica, nový cestný most
 • Považská Bystrica - Považská Teplá, nový železničný most
 • Žst. Považská Teplá, železničný most 3
 • Považská Bystrica - Považská Teplá, nový cestný most
 • Žst. Považská Teplá, železničný most
 • Žst. Považská Bystrica, železničný most
 • Považská Bystrica - Považská Teplá, nový cestný nadjazd
 • Púchov - Považská Bystrica, prístup. komunik. k západnému portálu tunela Diel
 • Púchov - Považská Bystrica, prístup. komunik. k západnému portálu tunela Milochov
 • Štrba - Východná, žel. tunel Zámčisko, prístupová komunikácia k východnému portálu
 • Žst. Zlatovce, nový železničný most
 • Žst. Zlatovce, cestný nadjazd
 • Žst. Zlatovce, lávka pre peších a cyklistov
 • Bytča - Dolný Hričov, nový železničný most
 • Bytča - Dolný Hričov, nový železničný most

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ČOV (čističky odpadových vôd), vodojemy, úpravy tokov, vodné elektrárne, priehrady, sypané a betónové hrádze, odkaliská, meliorácie

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 25.562.600,- EUR.

Vodohospodárske stavby

 
 • Rekonštrukcia zdravotechnických inštalácií a areálových sietí FA STU v Bratislave
 • Rekonštrukcia Kaštieľa a Čeľadníka Rusovciach, objekty vodovodov a kanalizácií
 • D4/R7 PPP, rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná – Holice, objekty vodovodov a kanalizácií
 • Levice - Čajkov, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - polder Čajkov
 • Podlužany- Gondovo, ochranné opatrenia v povodí toku Podlužianka - poldre
 • Zvýšenie ochrannej línie v úseku Starý most-OH Petržalka Wolfsthal v M.č.Petržalka
 • VN Hriňová - oprava uzáverov na vodárenských odberoch a oprava vodárenského potrubia strojovní vtokových uzáverov
 • VS Vyškovce nad Ipľom, Sanácia hrádzového telesa
 • Potrubie surovej vody na odkalisku popolovín Zvolen
 • Vodná stavba Brezová pod Bradlom, rekonštrukcia
 • Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami
 • Malá vodná elektráreň Iliaš
 • Vodná stavba Kuchyňa, rekonštrukcia telesa hrádze
 • Navýšenie odkaliska popolovín
 • Modra, úprava Stoličného potoka
 • Ochranná hrádza Moravy - rekonštrukcia
 • Varín, úprava toku Varínka
 • Vodná stavba Dolnohodrušská rekonštrukcia
 • Revitalizácia zámockej záhrady Hlohovec
 • Vodná stavba Dolnohodrušská, rekonštrukcia
 • Utesnenie ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v úseku Kolárovo - Komoča, hkm
 • ČOV Holíč, rekonštrukcia a intenzifikácia
 • ČOV Brezová, rekonštrukcia a modernizácia
 • ČOV Devínska Nová Ves, intenzifikácia a modernizácia
 • ČOV Myjava, povodňová čerpacia stanica
 • ČOV Senica, intenzifikácia a modernizácia
 • ČOV Častkov
 • ČOV Moravské Lieskové
 • Podkolibský vodojem, Bratislava
 • Rekonštrukcia čerpacej stanice Kopčany
 • Retenčné jazierko pre halu C a D, Logistické centrum Senec
 • Suchohrad - dotesnenie podložia nábrežného múru v hkm 19,657-20,309 Moravy
 • Aquapark Poprad
 • Modernizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov Aquapark Poprad

INŽINIERSKE SIETE - vodovody, kanalizácie, plynovody, horúcovody

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 16.982.800,- EUR

Inžinierske siete

 
 • Rekonštukcia kaštieľa Rusovce - objekty vodovodov a kanalizácií
 • D4 / R7 - rýchlostná cesta R7, Dunajská Lužná - Holice - objekty vodovodov a kanalizácií
 • Čerpacie stanice, Automatické tlakové stanice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka pre " Polyfunkčný objekt- Autobusová stanica Mlynské Nivy, Bratislava"
 • Vodovody a kanalizácie pre Diaľnicu D4 Bratislava, Ivanka Sever- Rača
 • Vodovody a kanalizácie pre Diaľnicu D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka Sever
 • Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé-rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV
 • Modra, rekonštrukcia vodovodného potrubia, kanalizačné zberače
 • TEN-T Bratislava, 195 stavebných objektov vodovodov, kanalizácií a plynovodov ( TEN-T - prepojenie železničného koridoru Paríž – Stuttgart – Viedeň – Bratislava)
 • Boháčky - obytná zóna, objekty vodovodov a kanalizácií
 • Lamačská brána - príprava územia, objekty vodovodov a kanalizácií, úprava tokov
 • Krče, obytná zóna, Bratislava, objekty vodovodov a kanalizácií
 • Pharos Bratislava - Letisko dopravná a technická infraštruktúra, vodovody a kanalizácie
 • Vlkovka - obytný súbor Vlkovka, MČ Záhorská Bystrica, Bratislava: plynovody, vodovody, splašková kanalizácia, kanalizácia dažďová, retenčná nádrž
 • Nitrianska cesta- Cesta I/51-z Trnava, preložky vodovodov a kanalizácií
 • Diaľnica D1 Dubná skala – Turany, objekty vodovodov a kanalizácií
 • Rýchlostná cesta R 1 Nitra, západ – Selenec, objekty vodovodov a kanalizácií, preložky IS
 • Častkov – kanalizácia a ČOV
 • Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Modre
 • Preložka splaškovej kanalizácie Zberač S DN600, Bratislava
 • Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN 150, Pusté Sady
 • Drahovce, obecná splašková kanalizácia
 • Rača - Grinava, vodovodné zásobné potrubie
 • Vydrník - vodovod
 • Obytná zóna Hurbanova Ves, inžinierske siete, komunikácie
 • Vodovod, kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové
 • Vsakovací systém Rausiko A- Čuňovo
 • Rekonštrukcia vodovodu DN 800 Tomášikova ul. Bratislava
 • Záhorská Bystrica - Rekonštrukcia Trstínskej ulice, odvedenie dažďových vôd prečerpávaním
 • Horné Orešany, predĺženie kanalizácie
 • Trnava - vodovody a kanalizácie - štadión Trnava
 • ŽSR, Modernizácie žel. trate pre rýchlosť do 160 km/hod, a to 180 stavebných objektov: vodovody, kanalizácie, plynovody, retenčné nádrže, preložky inžinierskych sietí, čerpacie stanice, priepusty na potokoch, výustné objekty
 • Predĺženie verejného vodovodu , Dúbravka, Bratislava
 • Záhradné apartmány Rusovce - inžinierske siete a komunikácie
 • Kábelová prípojka 110 kV a optospoj, Brno

PODZEMNÉ STAVBY - cestné a železničné tunely, podjazdy, podchody, štôlne

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 272.404.100,- EUR.

Podzemné stavby

 
 • TEN-T - Odb. Dunaj, razené tunely koľajového rozpletu
 • TEN-T - Odb. Dunaj - Petržalka, traťový tunel razený ľavý
 • TEN-T - Odb. Dunaj - Petržalka, traťový tunel razený pravý
 • Tunel Turecký vrch - Vjazdový (južný) portál
 • Tunel Turecký vrch - Výjazdový (severný) portál
 • Tunel Turecký vrch - Razený železničný dvojkoľajný tunel
 • Tunel Turecký vrch - Razená úniková štôlňa
 • Žst. Považská Teplá, Podchod pre cestujúcich a verejnosť
 • Štrba - Východná, podchod pre verejnosť
 • Žst. Trenčín, podchod pre cestujúcich a chodcov na Sihoť

ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE STAVIEB - injektáže, pilóty, podzemné steny, pažiace steny

Stavba s najväčšou vyrozpočtovanou cenou bez DPH a bez VRN 21.835.000,- EUR.

Špeciálne zakladanie stavieb

 
 • Tunel Turecký vrch - Zárubná stena pred vjazdovým (južným) portálom
 • Tunel Turecký vrch - Zárubná stena výjazdového (severného) portálu
 • Podzemná tesniaca stena z koruny hrádze, Kolárovo - Komoča
 • Odbočka Dunaj - Petržalka, hĺbený tunel ľavý - pažiace a tesniace steny, TEN-T Odbočka Dunaj, pažiace a tesniace steny