Globstav

Oceňovanie stavieb - položkový rozpočet stavby - výkaz výmer, zadanie

Kontakt

GLOBSTAV, s.r.o.

Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava

Ing. Peter Lukačovič - +421 903 414 012
Ing. Ingrid Lukačovičová - +421 903 711 594

globstavsro@globstavsro.sk