Globstav

Oceňovanie stavieb - položkový rozpočet stavby - výkaz výmer, zadanie

V roku 2017 sme spracovali rozpočty pre 154 stavieb
s celkovým rozpočtovým nákladom 186 mil. EUR.
Ing. PETER LUKAČOVIČ - Konateľ spoločnosti

O nás

Spoločnosť GLOBSTAV, s.r.o. vznikla v roku 1997. Majiteľmi a zároveň konateľmi firmy sú Ing. Ingrid Lukačovičová a Ing. Peter Lukačovič. Obaja ukočili štúdium na stavebnej fakulte STU v Bratislave.

Firma GLOBSTAV, s.r.o. sa zaoberá oceňovaním stavebnej produkcie, čo znamená určenie ceny stavebného diela vo všetkých fázach projektovej prípravy, zistenie cien rozostavaných objektov, finančnú kontrolu stavby počas realizácie, optimalizáciu nákladov materiálov a stavebných prác.

Hlavným používaným nástrojom na výpočet ceny je softvér CENKROS 4 s cenníkovou databázou CENEKON, v podrobnosti členenia podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác - TSKP alebo podľa Triednika stavebných prác – TSP. Pravidelne sa aktualizuje 2 krát do roka a je neustále doplňovaná o nové technológie a stavebné postupy, ako i širokú škálu materiálov. Cenník udáva odporúčané priemerné ceny pre Slovensko.

Rovnako i pre Českú republiku ponúkame rozpočty v prostredí KROS PLUS s databázou ÚRS Praha, taktiež s upgrade dva razy ročne.

Našou prednosťou sú praktické skúsenosti priamo zo stavieb. Od roku 1985 do roku 2005 sme riadili realizácie stavieb, počas ktorých sme si osvojili stavebné procesy a technologické postupy. Vďaka tomu zahrnieme do rozpočtov jednak aj tie práce a konštrukcie, ktoré priamo v projekte nie sú zakreslené, ale pre správnu funkciu stavby sú nevyhnutné, a jednak správnym výberom položiek z databázy presne zadefinujeme a oceníme všetky stavebné činnosti, a to pri novostavbách, búracích prácach, rekonštrukciách, opravách a sanáciách.

Spracovávaním rozpočtov priamo pre stavebníkov, developerov, projektantov, architektov a dodávateľov stavieb sa zaoberáme od roku 1999.